red-point.bg

Условия red-point.bg

  1. Комисионни, срок за комисиониране и други:
  2. Правила за използване на афилейт линковете
  3. Забранени ключови думи
  4. Политика за социалните мрежи
  5. Съдържание на промоционални инструменти
  6. Други условия

1. Комисионни, срок за комисиониране и други:

Стойността на комисионните e 9% и се изчислява като процент от стойността на продадените продукти в RED POINT, като директно следствие от промотирането чрез предоставените инструменти в плаформата Profitshare (текстови линкове, банери, кампании и т.н.), без да се счита ДДС, такси за транспорт или други такива.

Срокът в който се запазват бисквитките ( cookies ) е 45 дни.

2. Правила за използване на афилейт линковете

Не могат да се използват афилиейт линкове в контекст, който може да създаде объркване относно целевата страница, презентационната информация в рамките на целевата страница и върху процеса на пренасочване към уебсайта на RED POINT.

Допълнително към общите Условия на платформата Profitshare афилиейт линковете за RED POINT няма да бъдат допускани в промоционални методи които:

3. Забранени ключови думи

Забранено е използването на определени ключови думи в други кампании от тип PPC и/или имена на домейни, и/или имена на страници в социалните мрежи, както следва: „RED POINT” написано във всякакви комбинации от малки и големи букви или във варианти като „RedPoint, RED POINT.bg.

Поставянето на текстови линкове, които водят към RED POINT в нерелевантен контекст, не е позволено.

Не е позволено промотирането във Facebook чрез многобройно пренасочване на потребителя с цел да се скрие първоизточника на посещението.

Получените комисионни в следствие на некоректно промотиране ще бъдат анулирани, а партньорството със съответния афилиат може да бъде прекратено.

4. Политика за социалните мрежи

Разрешава се използването на всички социални мрежи и официални похвати в съответната социална мрежа, при спазване на всички останали условия заложени "Условия RED POINT"

5. Съдържание на промоционални инструменти

Текстовете трябва да съдържат коректна и актуализирана информация за продуктите и промоциите в RED POINT. Информацията спрямо стоковата наличност и цените на продуктите може да се променя, затова препоръчваме тази информация да не се използва в текстовете на публикациите. Могат да се използват само официалните рекламни материали, които се предлагат от RED POINT в системата Profitshare.

6. Други условия

Афилиатите нямат право:

 

RED POINT си запазва правото да наложи допълнителни условия върху определени методи за промотиране или върху определени Афилиати, в такива случаи Афилиатите ще бъдат уведомени.

RED POINT си запазва правото да прекрати окончателно партньорството си с даден афилиат, в случай че той не е спазил някое от Общите Условия на Profitshare и/или тези на афилиейт програмата на RED POINT, и/или при използване на нелоялни търговски практики.

За неуредените въпроси в тези условия се прилага гражданското законодателството на Република България.


Последна промяна: 08-12-2016