kidso.bg

Условия kidso.bg

  1. Комисионни, срок за комисиониране и други:
  2. Правила за използване на афилейт линковете
  3. Забранени ключови думи
  4. Политика за социалните мрежи
  5. Съдържание на промоционални инструменти
  6. Други условия

1. Комисионни, срок за комисиониране и други:

Стойността на предложената комисиона е  5 % от стойността на генерираните продажби чрез Profitshare на сайта на https://kidso.bg/   без да се взима предвид ДДС, такси за транспорт или други такси.

Предлаганият комисионен срок от https://kidso.bg/ e  30 дни.

Платените комисиони се одобряват само за фактурираните и платените поръчки от клиентите.

2. Правила за използване на афилейт линковете

Афилиейт линковете за https://kidso.bg/ няма да бъдат приемани за сайтове, които:

-          са създадени като уебсайт клонинг, извършват маскиране на URL или съдържат в домейна и/ или поддомейна си ключовите думи на https://kidso.bg/.

-          Не могат да се използват афилиейт линкове в контекст, който може да създаде объркване относно целевата страница, презентационната информация в рамките на целевата страница и върху процеса на пренасочване към уебсайта на Kidso.bg.

Например, не е позволено поставянето на афилиейт линкове върху изображенията на продукти от уебсайтовете на афилиатите, това може да създаде объркване за посетителя, свързано с дестинацията, към която ще го отведе съответния линк.

Допълнително към общите Условия на платформата Profitshare афилиейт линковете за Kidso.bg няма да бъдат допускани в промоционални методи които:

-          Са против интересите на Kidso.bg или неговите клиенти;

-          Са конкурентни на Kidso.bg;

-          Описват, което и да е лице, включително който и да е представител на Kidso.bg;

-          Автоматично взимат информация от уебсайта на Kidso.bg или от други уебсайтове, без тяхното съгласие;

-          Съдържат в домейна и/или поддомейна си “забранените ключови думи“ от Условията на Kidso.bg или съдържат съдържание, копиращо изцяло или отчасти сайта kidso.bg;

-          Са построени под формата на сайтове с чуждо съдържание или използват спам.

-          Се базират на всичко друго, но не и на автентично съдържание. Предлагат кодове с намаления за Kidso.bg (уебсайтове с кодове за намаления и т.н.), ваучери Kidso.bg или всякакви други стимулации включително, но без да се ограничава до уебсайтове за намаления от тип пари обратно/cashback.

 

3. Забранени ключови думи

Забранено е промотирането с помощтта на услуги от тип PPC (например Facebook Ads, Google Ads), чрез добавени текстови линкове, водещи към Kidso.bg. Забраната е валидна за кампании от тип “Search” и “Display”.

Всички получени комисионни в следствие използването на Google Ads/Facebook Ads, както и техни партньори или в резултат на нарушаване на изискванията в настоящите общи условия, ще бъдат анулирани без значение от техния статус към момента, към който нарушението бъде установено.

Забранено е използването на определени ключови думи в други кампании от тип PPC и/или имена на домейни, и/или имена на страници в социалните мрежи, както следва , както следва: kidso.bg, kidso, kidso bg, кидсо, кидсо бг. написано във всякакви комбинации от малки и големи букви или във варианти като “eKidso”, “Kidsobg“, „еКидсо“, „екидсобг“.

4. Политика за социалните мрежи

Позволено е публикуването на неспонсорирано съдържание в личните профили и страници в платформите на Facebook Twitter, Instagram и LinkedIn.

Не е позволено добавянето на текстови линкове, които водят към Kidso.bg в спонсорирани публикации, както и във “Facebook Ads” кампании.

Поставянето на текстови линкове, които водят към Kidso.bg в нерелевантен контекст или добавянето им в официалната страница на Facebook и Facebook Timeline на Kidso.bg, не е позволено.

Получените комисионни в следствие на некоректно промотиране ще бъдат анулирани, а партньорството със съответния афилиат може да бъде прекратено.

Не е позволено промотирането във Facebook чрез многобройно пренасочване на потребителя с цел да се скрие първоизточника на посещението.

5. Съдържание на промоционални инструменти

Могат да се използват единствено официалните рекламни материали, които се предлагат от https://kidso.bg/  в мрежата Profitshare.

Текстовете, изготвени от афилиатите, трябва да съдържат коректна и актуализирана информация за продуктите и офертите в Kidso.bg. Информацията спрямо стоковата наличност и цените на продуктите може да се променя, затова препоръчваме тази информация да не се използва в текстовете на публикациите. Могат да се използват само официалните рекламни материали, които се предлагат от Kidso.bg в системата Profitshare. Други графични инструменти или текстова информация, създадени от афилиатите, трябва предварително да бъдат одобрени писмено от Kidso.bg. Одобрението за използване на нестандартни рекламни материали може да бъде получено чрез заяваване към Kidso.bg, чрез системата за съобщения на Profitshare.

6. Други условия

Афилиатите нямат право:

-          Да правят поръчки чрез рекламите в собствените им уебсайтове, получавайки по този начин комисионна за тези поръчки;

-          Да предлагат директно или индиректно на друго лице, или дружество ползи от употребата на промоционалните инструменти от уебсайтовете на Афилиата (изплащането на парични суми, гаранция за предлагане на дадено намаление в уебсайта Kidso.bg);

-          Да променят действието на някой бутон, линк или друг интерактивен инструмент от уебсайта Kidso.bg;

-          Да правят поръчки, да попълват формуляри или да правят други типове действия на уебсайта Kidso.bg от името на трети лица или да оторизират, помагат, или да окуражават друго лице или дружество да прави това;

-          Да промотират продуктите на Kidso.bg, по какъвто и да е начин, който може да създаде объркване за реалната оферта на Kidso.bg.

-          Да рекламират чрез и-мейл маркетинг

 

Пр.: Обяви за продажба на продукти с други цени, други ползи или всякакви други търговски условия;

-          Да промотират афилиейт линкове в обяви за продажба на продукти като лична собственост, идентични или подобни на тези от офертата на Kidso.bg;

-          Да причиняват по някакъв начин объркване в клиентите на уебсайта Kidso.bg що се отнася до връзката между Афилиат и Kidso.bg;

-          Да извършват поръчки чрез собствения си акаунт в Profitshare с цел генериране на комисионни като отговорно лице за покупки в дадена фирма. Използването на афилиейт програмата на Kidso.bg като средство, чрез което Афилиатът да придобие комисионни за собствените поръчки или тези на собствената си фирма или на фирми на свързани с него лица е забранено;

-          Да получават комисионни въз основа на направени поръчки в уебсайта Kidso.bg по всяка друга причина, различна от тази, предизвикала реален интерес в посетителите на своя уебсайт или аудиторията, пред която са представени стартираните кампании. Такива забранени варианти включват, но не ограничават до имитиране или симулиране извършването на поръчка в уебсайта на Kidso.bg.

-          Да рекламират, промотират, поставят текстове, графични изображения или аудио файлове в своит уебсайтове, които нарушават изискванията на закона, наложената практика на съда, Комисията за защита на потребвителите, Комисията за защита на конкуренцията и всеки друг релевантен държавен орган, добрите търговски практики или накърняват или биха могли да накърнят интересите на потребителите, клиентите или конкурентите на Kidso.bg.

-          Да не използват в начина на представяне на продуктите или кампаниите на Kidso.bg сравнителни или превъзходни степени, изрази, създаващи усещане за спешност и изискващи вземане на бързо решение от страна на потребителите, прилагателни или думи, окачествяващи цените или офертите на Kidso.bg по начин, който се различава от рекламните послания на Kidso.bg за дадена кампания. Същите ограничения важат за комуникация по отношение на продукти, които не попадат в кампания. За тях е нужно изричното разрешение на KIdso.bg.

 

Kidso.bg си запазва правото да наложи допълнителни условия върху определени методи за промотиране или върху определени Афилиати, в такива случаи Афилиатите ще бъдат уведомени.

 

Kidso.bg си запазва правото да прекрати без предизвестие (с уведомление, влизащо в сила веднага) и окончателно партньорството си с даден афилиат, в случай че той не е спазил някое от Общите Условия на Profitshare и/или тези на афилиейт програмата на Kidso.bg.

 

Потребителите, които купуват продукти чрез програмата на Profitshare, автоматично ще станат клиенти на Kidso.bg. По този начин те се съгласяват с всички правила, политики и процедури, свързани с поръчки, сервиз и продажби на продукти на Kidso.bg.

 

 


Последна промяна: 03-09-2020