FashionDays.bg

Условия FashionDays.bg

  1. Комисионни, срок за комисиониране и други:
  2. Правила за използване на афилейт линковете
  3. Забранени ключови думи
  4. Политика за социалните мрежи
  5. Съдържание на промоционални инструменти

1. Комисионни, срок за комисиониране и други:

Стойността на предложената комисионна е 5% от стойността на генерираните продажби чрез Profitshare на сайта на FashionDays.bg, без да се взима предвид ДДС или други такси.

Предлаганият комисионен срок на FashionDays.bg е от 15 дни.

Платените комисионни се одобряват само за фактурираните и платените поръчки от клиентите.

2. Правила за използване на афилейт линковете

Афилиейт линкове, могат да бъдат използвани в контекст, който е свързан с информацията на целевата страница на FashionDays.bg

Афилиейт линковете за FashionDays.bg няма да бъдат приемани от:

-  уебсайтове, създадени като клонинг, извършват маскиране на URL или съдържат в домейна и/ или поддомейна си ключовите думи на FashionDays.bg;

-  от сайтове, които са в противоречие с интересите на FashionDays.bg или техните клиенти;

-  от уебсайтове, изградени като уебсайт клонинг, извършват маскиране на URL или съдържат от „Забранените ключови думи“;

-  от имейл маркетинг кампании.

Използване на Google AdWords, Facebook Ads или други кампании от типа "Pay per click" не е разрешено без писменото съгласие на FashionDays.bg.

3. Забранени ключови думи

Забранено е използването на определени ключови думи в “Pay per click” кампаниите и имена на домейни, както следва: fashion days – изписано във всички възможни комбинации от малки и главни букви и думи произтичащи от името.

4. Политика за социалните мрежи

Позволено е промотирането чрез Facebook страница, чрез личните акаунти във Facebook, Twitter LinkedIn, Google Plus.

Забранено е създаването на Facebook страница с ключови думи, свързани с брандовете на FashionDays.bg.

5. Съдържание на промоционални инструменти

Могат да се използват единствено официалните рекламни материали, които се предлагат от FashionDays.bg в мрежата Profitshare.

За други материали, е необходимо писмено съгласие на FashionDays.bg чрез съобщение през платформата Profitshare.


Последна промяна: 16-10-2018