Edrehi.com

Условия Edrehi.com

  1. Комисионни, срок за комисиониране и други:
  2. Правила за използване на афилейт линковете
  3. Забранени ключови думи
  4. Политика за социалните мрежи
  5. Съдържание на промоционални инструменти

1. Комисионни, срок за комисиониране и други:

Стойността на предложената комисионна е 10% от стойността на генерираните продажби чрез

Profitshare на сайта на edrehi.com без да се взима предвид ДДС или други такси.

Предлаганият комисионен срок от edrehi.com e 30 дни.

Платените комисионни се одобряват само за фактурираните и платените поръчки от клиентите.

2. Правила за използване на афилейт линковете

Афилиейт линковете за edrehi.com няма да бъдат приемани за сайтове които:

са създадени като уебсайт клонинг, извършват маскиране на URL или съдържат в домейна и/ или

поддомейна си ключовите думи на edrehi.com

3. Забранени ключови думи

Забранено е използването на определени ключови думи в CPS кампаниите и имена на домейни,

както следва: edrehi.com; edrehicom; edrehi;

4. Политика за социалните мрежи

Позволено е промотирането чрез Facebook Ads, Timeline Facebook, в личния акаунт на Twitter и

личния акаунт на LinkedIn.

5. Съдържание на промоционални инструменти

Могат да се използват единствено официалните рекламни материали, които се предлагат от

edrehi.com в мрежата Profitshare.


Последна промяна: 07-07-2016