1. Обща част
1.1 Какво представлява афилиейт Маркетинга?

Афилиейт маркетинга е форма на онлайн маркетинга, която се базира на модела CPA т.е. Cost Per Action. В афилиейт маркетинга един магазин или доставчик на услуги наричан рекламодател плаща на лицата, записани в дадена програма за афилиейт маркетинг (наричани афилиати), за всяко извършено действие в полза на рекламодателя (наричано конверсия). Една конверсия може да представлява продажба, попълване на даден формуляр, абониране за newsletter или всякакво друго измеримо маркетинг действие предварително заявено от рекламодателя. Една афилиейт мрежа като Profitshare работи като посредник, предлагайки бързо и ефикасно решение за печалба на пари за афилиатите и промотиране и маркетинг за рекламодателите. Използваните методи за промотиране от афилиатите могат да включват реклама чрез показване на банери в техните уебсайтове, публикуването на статии, ревюта, препоръки или друг вид съдържание рекламирано в рамките на pay-per-click кампаниите (пр. Google AdWords), рекламирани в рамките на социалните мрежи.

1.2 Какво представлява Profitshare?

Profitshare е афилиейт мрежа, която позволява на афилиатите да промотират рекламодателите онлайн като печелят пари от това. Всеки път, когато един рекламодател регистрира конверсия като директно следствие от препоръка или въздействие върху решението на даден интернет потребител, чрез промотирането извършено от афилиат, афилитът ще бъде компенсиран с комисионна в Profitshare от съответния рекламодател. Комисионните могат да бъдат изчислени като процент от продажба посредством афилиат, в случай на продажба на продукти/услуги от даден рекламодател, или фиксирана сума в случай на лийдовете. Лийдовете са всички онези конверсии, провеждани от рекламодателите, за които директното промотиране цели всичко друго, но не и осъществяване на продажби.

1.3 Как работи Profitshare?

Афилиатът има на разположение инструменти за промотиране на продуктите или услугите на реклмамодателите в своя акаунт Profitshare. Използвайки и интегрирайки тези инструменти в различни онлайн медии афилиатът пренасочва интернет потребителите от своя уебсайт или от други медии, в които той извършва промотирането към уебсайта на даден рекламодател. В момента, в който потребителя достигне до уебсайта на рекламодателя чрез гореописания метод, в неговия браузър се инсталира бисквитка (cookie), която съдържа информацията за съответното пренасочване. Тази бисквитка има „живот“, в който е активна и в който може да генерира конверсия в акаунта на афилиата. По същия начин и при генерираните конверсии има, продължителност на „живота“ на бисквитките и тя се установява предварително от рекламодателя и се нарича период за комисиониране или период на действие. Ако през този период, потребителят осъществи конверсия на уебсайта на рекламодателя, афилиатът получава комисионна за генерираната конверсия. Важно е да се знае, че афилиатът, на когото ще се изплати комисионна е този, от чиито акаунт е е извършен последния клик върху даден инструмент за промотиране на Profitshare.

2. Първи стъпки
2.1 Как да създам акаунт за афилиат в Profitshare?

Създаването на акаунт Profitshare се прави лесно и бързо. Влез на www.profitshare.bg и създай нов акаунт в 3 прости стъпки, натискайки бутона „ регистрирай се сега“. След това ще влезеш в новия си акаунт на афилиат, където е нужно да попълниш още няколко данни, за да завършиш настройките. Важно е данните в акаунта да бъдат реални и актуални, за да можем да ти изплащаме натрупаните печалби безпроблемно. След създаването и настройката на акаунта ще бъдеш готов да започенеш да използваш Profitshare!

2.2 Какво съдържа акаунта в Profitshare?

Навигирането в акаунта Profitshare е организирано така, че да бъде колкото може по-лесно и бързо. В лявата страна ще използваш четири основни секции, наименувани:

 1. Общи;
 2. Инструменти;
 3. Отчети;
 4. Текуща печалба.
a) Общи
В секцията наречена Общи ще намериш линк към твоя “dashboard”, който ти предлага резюме свързано с резултатите от твоето промотиране и два бързи метода за генериране на линкове. Dashboard-а е идеален за ежедневна проверка на ситуацията в акаунта ти и бързото добавяне на нови препоръки чрез афилиейт линкове. В секцията „моят акаунт“ ще можеш да коригираш своите лични данни, паролата на акаунта, и използваните методи за промотиране. Не забравяй да декларираш всичките промоционални методи, в които ще вградиш инструментите на Profitshare. Ако имаш уебсайтове, в които поставяш инструменти Profitshare ще трябва да ги валидираш и да изчакаш да бъдат одобрени от Profitshare, за да започнеш да промотираш. В секцията, наречена „известия“ ще можеш да видиш всички съобщения свързани с твоя акаунт на афилиат. Тук можеш да научиш дали даден новодеклариран и валидиран уебсайт е одобрен за промотиране, дали е имало актуализации на условията на Profitshare или на рекламодателите. В секцията наречена „каталог рекламодатели“ ще можеш да се запознаеш с правилника на всички рекламодатели, общата и комисионната им политика, както и с правилника на Profitshare. Също така тук ще можеш да избереш кои рекламодатели от мрежата да промотираш чрез уиджети. От тази секция можеш да видиш и проведените кампании от всеки отделен рекламодател. Също така, тук ще можеш да избереш кои от рекламодателите в мрежата да промотираш чрез уиджети. От тази секция можеш да видиш и проведените кампании от всеки отделен рекламотел.

b) Промоционални инструменти
В лявата част, в секцията „Промоционални инструменти“ можеш да интегрираш един или повече инструменти, за да започнеш да промотираш и да печелиш пари от комисионни. Имаш на разположение следните промоционални инструменти:
 • Уиджети;
 • Слайдъри;
 • Линкове за промотиране;
 • Pool кампании;
 • Публикации.
Активни инструменти

След като генерираш и добавиш инструментите за промотиране в одобрените среди ще можеш да видиш списък на инструментите, които можеш да използваш в секцията наречена „активни инструменти“, както и допълнителна информация относно тяхната ефикасност: EPC (earnings per click) – изчислява печалбите ти за всеки 100 клика и среден CTR (click rate) – изчислява отношението между кликове и показвания. CTR отговаря за уиджети, слайдъри, и pool кампании, но не и за афилиейт линковете чиито показвания не се броят. Отново тук имаш възможност да коригираш вече добавен в дадена медия инструмент, кликвайки върху синия бутон за коригиране. Коригирането протича по подобен начин на този при генерирането на инструмента. След като си приложил нужните промени за даден инструмент, запази ги и те веднага ще влязат в сила за инструмента от медията, в която е интегриран. При нужда, от списъка с активните инструменти можеш да изтриеш архива от инструменти.

c) Отчети
След като интергрираш инструментите за промотиране в одобрените среди за промотиране, ще можеш да анализираш ефективността им в секцията “Отчети“. Отчетите разполагат с многобройни филтри, които приложени според интересите, могат да представят ценна информация за дейността на промотиране. Има филтри според даден срок, инструмент за промотиране, рекламодател и статус на придобитите комисионни. Избраните от теб интелигентни филтри се прилагат към всички отчети от твоя акаунт, според това как навигираш от една към друга секция. Също така можеш да сортираш резултатите от отчетите възходящо, низходящо и по азбучен ред. Повечето отчети включват възможността да се видят данните под формата на графика, за да се отбележи тяхното развитие. В тези графични отчети данните могат да бъдат групирани по ден, седмица или месец. Всички отчети от съответната секция могат да бъдат извличани така, че да могат да се анализират и сравняват по всяко време, включително и офлайн. Няколко отчета създадени за теб включват информация за най-ефективните използвани инструменти за промотиране, най-продаваните продукти, продуктовите категории и периода за решение, в които се генерира комисионна от кликване до поръчка. Запомни, че всички данни в Profitshare се отчитат в датата на клика. Едиственото изключение е отчета „списък поръчки“, където отчета се прави в момента, в който се регистрира дадена конверсия. Един отделен отчет, наречен „списък поръчки“ ,съдържа информация за продадените продукти чрез афилиейт маркетинг. Имаш на разположение цялата информация свързана със съответната конверсия: момента и инструмента, чрез който е постигната, какво съдържа, стойността от уебсайта на рекламодателя и получената комисионна.

d) Комисионните от текущата печалба и тяхното плащане
В лявата част горе се намира секцията „Текуща печалба“, която съдържа сумата на одобрените комисионни без ДДС, които не са ти били платени все още. След като натрупаш в „Текуща печалба“ минимум 50 лева, вече можеш да влезеш в автоматичния цикъл на плащания. Отделно, под стойността на одобрените комисионни ще се регистрират бонусите в момента, в който те биват отпуснати. В същата секция ще намериш центъра за плащания, от където можеш да стартираш процедура по подписване на договор с Profitshare, да установиш настройките за плащания, и да проследяваш статуса на своите плащания.
2.3 Как да започна дейността на промотиране?

За да започнеш да печелиш комисионни трябва да започнеш да промотираш рекламодателите Profitshare. Най-важните стъпки за начинаещите афилиати са:

 • Свикването с условията за промотиране на рекламодателите;
 • Декларирането на всички среди, в които искаш да промотираш;
 • Валидирането на уебсайтовете (ако има такива), в които смяташ да промотираш продукти/услуги;
 • Генерирането и интегрирането на инструментите за промотиране.

Всеки път, когато се извърши продажба или се получи конверсия чрез някой от твоите инструменти за промотиране, ще получиш комисионна за това. Тази комисионна се проверява от рекламодателя и от Profitshare и ако отговаря на всички условия ще бъде одобрена, след което изплатена в твоята банкова сметка.

3. Промотиране чрез инструментите на Profitshare
3.1 Какви видове уебсайтове мога да ползвам в Profitshare?

За промотиране чрез Profitshare могат да се използват уебсайтове, които привличат същата аудитория, както и рекламодателите, но не и да бъдат техен конкурент. Почти всички видове уебсайтове могат да се използват за промотиране чрез Profitsharе като тези, с по-голям трафик промотират най-добре. Уебсайтове, които няма да бъдат одобрени за промотиране са такива които:

 • Имат сексуално или порнографско съдържание, или промотират такова;
 • Промотират насилие, фанатизъм или дискриминация на расистска, етническа, сексуална, религиозна основа, възраст или инвалидност;
 • Са клеветнически, или използват вулгарен език;
 • Включват, извършват или промотират продажбата или употребата на забранени вещества;
 • включва, услеснява или промотира действия свързани с тероризъм, бунтове или други незаконни действия;
 • Уронва авторитета на малцинствата по какъвто и да е начин;
 • Включва или води към хазарт;
 • Са в конфликт или нарушава някой от законите, правото на интелектуална собственост или други права на което и да е лице или общество;
 • Чрез съдържанието си нарушава българските закони;
 • Съдържат, извършват или промотират нелегални дейности, включително, но без да се ограничава само до уебсайтове warez, уебсайтове за хакове и кракове, уебсайтове за споделяне на файлове или торенти, с файлове и/или други материали с интелектуална собственост за сваляне, продажба или копиране, без разрешението на собственика.
 • Са нефункционални, без собствено съдържание, или в процес на създаване;
 • Не носят никаква добавена стойност на онлайн посетителите чрез липсата си на уникално съдържание;
 • Олицетворяват което и да е друго лице, включително който и да е представител на мрежата или на рекламодателите;
 • са забранени или предполагат създаването на потребителски акаунт, за да може съдържанието им да бъде достъпно.
Някои платформи, които предлагат хостинг на дадени блогове, не приемат извършването на дадени видове промотиране, включително промотирането чрез Profitshare или ги забраняват изцяло. Правилниците на съответните платформи не трябва да бъдат нарушавани и не могат да бъдат предложени варианти от Profitshare или от рекламодателите за промотиране свързано с Profitshare. Запознайте се с правилника, публикуван от използваните платформи, за да определите дали промотирането чрез Profitshare е позволено.

3.2 Кои са промоционалните инструменти и как работят ?

Промоционалните инструменти могат да бъдат афилиейт линк, уиджет, слайдър с продукти, pool кампания и рекламна статия. Уиджетът се предлага под формата на зона, в която се показват продуктите и цените от офертите на рекламодателите промотирани по динамичен начин чрез технологията за пренасочване на Profitshare така, че да се генерират най-добрите конверсии за афилиата. В тези инструменти се показват както продукти на рекламодателите, така и графични банери по друг начин ( ако са избрани предварително определните размери в акаунта). Това, което ще се показва в уиджета също така зависи от дейността на посетителя на уебсайта на рекламодателя. Ако например, даден посетител покаже интерес към продукти като принтери или консумативи за тях, то това ще се показва на уиджетите, поставени в дадения афилиейт уебсайт. По този начин шансовете на даден посетител да кликне върху уиджета и да направи поръчка в уебсайта на рекламодателя се покачват чрез показването на персонализирани оферти. Уиджетите могат да се персонализират така, че да имат други размери освен стандартните и рамката им може да се оцветяват в различни цветове. Слайдърът с продукти е много подобен на уиджета, само че вместо да се използва технологията за пренасочване на Profitshare, афилиатът избира сам продуктите, да се показват в даден момент. Ще можеш да постигнеш много добри резултати ако познаваш добре интересите на посетителите си както и видовете продукти, които биха отговорили на техните нужди. В противен случай, ти препоръчваме да използваш уиджетите за тази част от сайта ти. В един продуктов слайдър се показват само продукти от рекламодателите. В случай, че всички избрани от теб продукти за слайдъра не са в наличност, те ще бъдат подменени с други такива, които са в наличност, за да се избегне показването на празно пространство.Слайдърът може да се генерира от продуктовия каталог от секцията инструменти. Афилиейт линкът е най-опростения и гъвкав метод, чрез който можеш да представиш продуктите,услугите или страниците за промотиране на рекламодателите. Въвежда се URL адрес и името, под което ще се показва линкът, а той се вгражда в съдържанието на уебсайта или на медията, в която афилиатът промотира. Афилиейт линкът може да се използва към всяка секция, оферта или страница от уебсайтовете на рекламодателите. Този инструмент може да се вгради:

 • • От секцията „инструменти“, в „добави линк за промотиране“;
 • • От секцията „продуктов каталог“;
 • • От секцията „каталог кампании“;
 • • От бързия генератор за линкове, който се намира в “Dashboard”-а;
 • • От зоната „Най-новите кампании“, която се намира в “Dashboard”-a;
Афилиейт линковете могат да се съкращават чрез услугата Bitly,която е на разположение в акаунта. Инструментът “pool кампании” е графичен инструмент, който може да се настрои така че да промотираш чрез банери, които показват специалните оферти и промоции на рекламодателите. За разлика от уиджетите и слайдърите, тук се показват само графични банери. Ако всички банери от твоя pool са с изтекъл срок на валидност, тази зона ще се запълни с налични продукти на рекламодателите, подобно на начина, по който работи уиджетът. Инструментът “pool кампании“ може да се генерира от секцията „Инструменти“ -> „Каталог кампании“. Без значение от избрания инструмент за промотиране и вграждане в твоите промоционални среди, са нужни някои настройки, които трябва да направиш ( избор на размери и в някои случаи, избор на продуктите/страниците за промотиране). Въвежда се медията, в която ще се вгради съответния инструмент. Той трябва да получи име. Наименоването на инструментите е много важно, защото по този начин можеш да следиш тяхната ефективност. След това се генерира код или линк отговарящ на инструмента. Този код се копира и се въвежда в желаната среда за промотиране в source кода. При линковете не е нужно да ги въвеждате в source кода, а директно в зоната, където ще се показват. Уиджетите, слайдърите и pool кампаните се предполага да бъдат вградени в сайтовете на афилиата, а линковете могат да се използват както в същите уебсайтове, така и в PPC кампаниите като Google AdWords, Facebook Ads и в промотирането в социалните мрежи. За уиджети, слайдъри и pool кампании, могат да се изберат няколко предварително стабилизирани стандартни размера от: 728х90 px (leaderboard), 300x600 px (filmstrip), 300x250 px (medium rectangle), 160x600 px (wide skyscraper), 468x60 px (full banner) и 125x125 px (square button).

3.3 Къде мога да използвам афилиейт линковете?

Използването на промоционални линкове може да не е разрешено от някои рекламодатели или да има зададени условия при използването им за някои онлайн медии. Цялата информация е публикувана в правилника за промотиране на всеки отделен рекламодател и е важно да се има предвид при всеки предприет аспект на промотиране. Промоционалните линкове са много продуктивни, когато се използват при рецензии, в уебсайтове със съдържание, свързано с дадена ниша, включително уебсайтове, които публикуват рецензии за дадени продукти както и лични блогове. Промоционалните линкове могат да се използват в PPC кампании от тип Google AdWords и Facebook Ads, в социалните мрежи като Facebook и Tweeter. Без значение от средата, в която се използва линкът е много важно контекстът, в който е добавен той да разкрива достоверна и актуална информация за установената дестинация от страницата и да се избегне всякакъв вид заблуда във връзка с офертата или предаденото съобщение. Препоръчително е да се изключи информация свързана с цената, промоцията или складовото количество на дадения продукт, ако те не могат да бъдат обновявани периодично, понеже те често се сменят на уебсайтовете не рекламодателите. Промотирайки чрез кампании PPC от типа на Google AdWords, Facebook Ads и не само, афилиатът трябва да се подсигури, че текстът на рекламите отговаря със страницата на рекламодателя, към която ще се извърши пренасочването.

3.4 Как мога да подобря ефикасността на уебсайта си за уиджети, слайдъри и афилиейт линкове?/Най-добрите практики

Един уебсайт, който бива промотиран чрез Profitshare регистрира голям брой комисионни и може да носи значителни печалби, стига съответният уебсайт да има голям трафик и добро съдържание. За предпочитане е продуктите, услугите или съобщенията от промотирането чрез Profitshare да отговарят или да са свързани както със съдържанието не уебсайта така и с нуждите и очакванията на посетителите му. Най-добрите практики за натрупване на печалби чрез Profitshare са:

 • Доброто познаване на профила на посетителите на уебсайта и адаптаритането на съдържанието според техните очаквания и желания;
 • Изграждане на доверие в посетителите на уебсайта;
 • Да бъдеш полезен предлагайки информация и качесвено и полезно съдържание;
 • Да бъдеш прозрачен във връзка с факта, че печелиш от афилиейт маркетинг;
 • Да изпробваш и да избираш най-правилните инструменти за промотиране чрез Profitshare в уебсайта си;
 • Да бъдеш търпелив, понеже приходите от афилиейт системите дават резултат с времето. Едва след като си създадеш аудитория, която да има доверие в уебсайта ти, резултатите ще започнат да се виждат;
В блога Profitshare винаги ще можеш да намериш полезна информация свързана с това, как можеш да подобриш промотирането си. Там можеш да намериш нашите препоръки.

3.5 Мога ли да използвам Google AdWords и Facebook за промотиране? Как?

Промотирането чрез PPC кампании от тип Google AdWords, Facebook Ads и не само е позволено като преди всичко афилиатът трябва :

 • Да се усведоми спрямо правилника на рекламодателите, които желае да рекламира, за да научи дали и при какви условия може да използва PPC кампаниите;
 • Да се подсигури, че текста на рекламите отговаря на страницата на рекламодателя, към която ще бъде пренасочен потребителят.

4. Комисионни
4.1 Как се изчислява и кога се регистрира дадена комисионна в акаунта?

Комисионните се дават по два начина:

 • Като процент от конверсия, което предполага продажба от уебсайта на рекламодателя;
 • Като фиксирана комисионна, установена предварително за конверсиите, които предполагат издаване на лийдове.
Лийдовете са всички онези конверсии, чието директно промотиране цели всичко друго, но не и продажба ( попълване на формуляр, посещение на уебсайт, записване в newsletter и т.н.) Тези комисионни се дават за всички получени конверсии от даден афилиат с помощта на промоционалните инструменти на Profitshare в следната последователност:
 1. Един интернет потребител посещава среда, в която даден афилиат промотира;
 2. Този потребител извършва клик върху един от промоционалните инструменти на Profitshare, използвани от съответния афилиат;
 3. Въз основа на на кликването върху промоционалния инструмент на Profitshare, в браузъра на този потребител се инсталира бисквитка с предварително установен период на валидност, публикуван в правилника на рекламодателя, за когото е извършено промотирането;
 4. Същият интернет потребител реализира конверсия, платена от рекламодателя (продажба или лийд) в рамките на срока за изплащане на комисионната;
 5. В акаунта на афилиата, на когото принадлежи промоционалния инструмент, се регистрира комисионна със статус „в изчакване“, който ще бъде променен на „одобрен“ или „анулиран“ в зависимост от това дали ще бъде валидиран или не.
При изчисляването на комисионните за продажби се смятат всички поръчки, направени онлайн на уебсайта на съответния рекламодател, от онлайн потребителя, пренасочен от афилиата без значение дали поръчките са били завършени в рамките на комисионния срок. Ако потребителя извърши продажба след изтичането на този срок, комисионната не може да се регистрира в акаунта на афилиата. Изчисляването на комисионната се извършва на изписаната стойност на продуктите или услугите в уебсайта на продавача в момента на поръчката. Също така ако същият потребител извърши два или повече кликове върху промоционални инструменти на различни афилиати и се генерира конверсия, комисионната ще бъде за афилиата, на чийто инструмент се е извършил последният клик.

4.2 Какви са статусите на моите комисионни и кога се променят те?

Всяка комисионна, реализирана чрез пренасочване на даден потребител от промоционалните инструменти на Profitshare, която генерира конверсия в уебсайта на рекламодател, се регистрира в акаунта Profitshare. Тези комисионни не изчезват, а се актуализират според валидирането или невалидирането им от рекламодателя и мрежата Profitshare. По този начин могат да фигурират като комисионни “в изчакване“, „одобрени“ или „анулирани“. Всички комисионни първоначално се регистрират със статус „в изчакване“. След като бъде валидирана от рекламодателя и мрежата Profitshare, тя преминава на „одобрена“. В същото време „одобрените“ комисионни се натрупват в секция „Текуща печалба“. Ако друга комисионна „в изчакване“ не бъде валидирана от рекламодателя или от Profitshare, тя става „анулирана“. Обработката на комисионните трябва да мине през няколко апекта за одобрение. Комисионните трябва да са получени в съответствие както с правилника на рекламодателите, така и с правилника на Profitshare. Колкото до обработката от рекламодателите, те могат да проверяват например дали е получено съответното платежно свидетелство за конверсиите тип продажба или дали е попълнена правилната информация за конверсии тип лийд. В акаунта Profitshare могат да се проследят дадените комисионни от секция „Отчети“. Една комисионна се генерира в секцията „Отчети“ в същия ден, в който е извършена конверсията.

4.3 Как и при какви условия се изплащат комисионните?

Изплащането на комисионните на афилиатите се извършва месечно, автоматично чрез банков превод, ако са изпълнени едновременно 3 условия:

 • До 22 число на месеца в Текуща печалба на акаунта на афилиата да са регистрирани одобрени комисионни на стойност минимум 50 лева (без ДДС);
 • Да са подписани и представени нужните документи за установяването на договорни утношения между теб като афилиат и Profitshare;
 • Отметката за автоматично месечно плащане в акаунта ти да е активирана.
Плащанията могат да бъдат отложени чрез премахване на отметката „ активиране на eжемесечни плащания“, която се намира в акаунта Profitshare в център за плащания, „Настройки за плащания“. Плащанията ще се извършват на базата на подписан договор между афилиат като физическо лице, юридическо лице или ЕТ и мрежата на Profitshare. Подписването на договора както и легалните процедури, свързани със съставянето и подписването му, ще се извършат веднъж преди първото плащане. Допълнително, в случаите, в които афилиатът е юридическо лице или ЕТ, за всяко плащане ще трябва да се издава фактура, съдържаща стойността на комисионните и натрупаните бонуси за изплащане. Отпуснатите бонуси се показват отделно от текущата печалба и могат да се изплащат само тогава, когато са изпълнени трите условия от по-горе. Този бонус ще се добави към стойността на одобрените за изплащане комисионни. В зависимост от това дали сте физическо лице, юридическо лице или ЕТ, могат да бъдат удържани данъци и/или осигуровки като общоосигурителни вноски данък общ доход. Банковият превод ще се извърши най-късно до 5-то число на всеки месец. Ако един афилиат, юридическо лице или ЕТ, не предостави нужната фактура за изплащането на комисионните до 25-то число на месеца, плащането ще бъде анулирано.
5. Плащания
5.1 Кога и как се извършват плащанията на моите комисионни?

Плащането на комисионните се извършва между 25-то и 10-то число на следващия месец. То се прави автоматично ако са изпълнени няколко условия за плащане:

 1. Текущата печалба надвишава минимумът от 50 лева преди 22 число на месеца.
 2. Да е сложена отметката „ Искам извършването да ежемесечно плащане ако отговарям на условията“ от центъра за плащания, настройки за плащане.
 3. Между афилиата и Profitshare да има сключен договор, да са предоставени всички нужни документи за установяването на удръжките, които се прилагат върху печалбите в случаите на физически лица и да е предоставена фактура за предоставяне на рекламни услуги в случаите когато афилиатите са юридически лица или физически лица с Булстат регистрация.
В полето „Моите плащания“, се показва ситуацията с плащанията ти съдържаща сумата от комисионните, които следва да бъдат изплатени, чрез банков превод, както и удръжките, които следва да се направят в зависимост от подписания договор. Плащанията могат да бъдат активирани и деактивирани. В полето „настройки за плащания“ може да се модифицира настройката за плащания чрез махане на отметката „Искам плащанията да се извършват ежемесечно, ако отговарям на условията“. Ако сложите отметката преди 21 число на месеца, плащанията ще започнат да се извършават от същия месец. Ако сложите отметката след 21 число на месеца, плащанията ще започнат да се извършват от следващия.

5.2 Коя е нужната информация и кои са нужните документи за извършване на плащанията?

В случай на плащане чрез банков превод ще се сключи, преди извършването на първото плащане, договор между афилиат и мрежата Profitshare, на базата, на който ще се извършат плащанията. Договорът може да се сключи директно от акаунта на афилиата, при първото влизане в секцията „Център за плащания“. Процесът е опростен, бърз, структуриран в стъпки и предполага предаването на докуменитите в електронен формат. По този начин се гарантира, че формалните процедури се приключват възможно най-бързо.

6. Как мога да науча повече ?

Чети блога Profitshare за да бъдеш в крак с всички ъпдейти в мрежата, за да научаваш препоръчките за афилиейт дейността както и да виждаш известията Profitshare. Можеш да следиш за новистите както и най-добрите възможности за промотиране в Profitshare във Facebook и Twitter.
Ако имаш нужда от Помощ, пиши ни по всяко време на support@profitshare.bg.